At-Taubah-(ayat-111)

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
[QS. AT TAUBAH 9:111].

Pengertian AWFA ialah “.. Menepati Janjinya..”

Di SRI AWFA, kami menawarkan sistem Pendidikan Islam yang
“bersepadu” dan “lengkap” agar murid-murid kami
dibentuk menjadi insan yang sempurna dari segi ilmu dan akhlak.”