• Mendidik dengan penuh kesungguhan, ikhlas dan kasih sayang.
  • Melahirkan generasi berkualiti khidmat kepada agama dan ummah.
  • Melaksanakan tugas dengan segera, proaktif, kreatif dan berhikmah.
  • Mewujudkan biah sekolah yang soleh, harmoni, bersih, kondusif dan selamat.
  • Menjalin kerjasama dan permuafakat dengan ibu bapa, alumni dan komuniti.