PROSEDUR PENDAFTARAN BARU PRA-SEKOLAH

 

Langkah Perkara   Maklumat Tindakan
1 Isi Borang Pendaftaran
 • Pendaftaran secara atas talian @ online di www.sriawfa.com
 • Isi maklumat murid dan ibubapa / penjaga dengan lengkap
Ibubapa / Penjaga
2 Maklumbalas
Admin
 • Bahagian pendaftaran akan memberi maklumbalas melalui e-mail
Admin
SRI AWFA
3 Dokumen Murid & Ibubapa dan Yuran Pendaftaran
 • Hantar dokumen yang diperlukan (IC ibubapa, IC/surat beranak murid dan sijil berhenti sekolah)
 • Hantar terus ke pejabat atau e-mail ke sriawfa@gmail.com
 • Menjelaskan yuran pendaftaran
Ibubapa / Penjaga
4 Surat Tawaran
 • Unit pendaftaran akan menyemak borang pendaftaran dan dokumen
 • Pihak sekolah akan mengeluarkan surat tawaran
Admin
SRI AWFA
5 Pertemuan Ibubapa

& Guru

 • Ibubapa / Penjaga diminta untuk hadir ke sekolah dan bertemu guru serta menandatangani surat penerimaan tawaran (akujanji)
Ibubapa / Penjaga
6 Bayaran Yuran Kemasukan
 • Ibubapa / penjaga membuat penjelasan yuran kemasukan mengikut struktur yuran 2018
 • Yuran hendahlak dijelaskan selewat-lewatnya 31hb Disember 2017
Ibubapa / Penjaga
7 Pembelian Uniform
& Buku
 • Ibubapa / penjaga perlu membuat pembelian uniform rasmi, pakaian sukan, buku teks dan buku tulis hendaklah terus di Koperasi sekolah
Ibubapa / Penjaga

 

PERHATIAN
i. Sebarang maklumat murid dan ibubapa / penjaga termasuk dokumen yang diberikan hendaklah benar. Seandainya didapati ada unsur penipuan, pihak sekolah berhak untuk membuat siasatan dan mengambil tindakan yang sewajarnya
ii. Ibubapa / Penjaga yang telah menerima surat tawaran, wajib hadir ke sekolah dan bertemu guru serta menandatangani surat penerimaan tawaran (akujanji). Seandainya tiada maklumbalas, tawaran itu dianggap terbatal
iii. Bayaran yuran kemasukan hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum sesi 2018 bermula. Kegagalan ibubapa / penjaga menjelaskan yuran ini, pihak sekolah berhak untuk menangguhkan pembelajaran murid atau membatalkan pendaftaran murid
iv. Pembelian uniform rasmi, pakaian sukan, buku teks dan buku tulis hendahklah terus di Koperasi sekolah dan pembayaran secara tunai sahaja

 

PROSEDUR PENDAFTARAN BARU SEKOLAH RENDAH

 

Langkah Perkara   Maklumat Tindakan
1 Isi Borang Pendaftaran
 • Pendaftaran secara atas talian @ online di www.sriawfa.com
 • Isi maklumat murid dan ibubapa / penjaga dengan lengkap
Ibubapa / Penjaga
2 Maklumbalas
Admin
 • Bahagian pendaftaran akan memberi maklumbalas melalui e-mail
Admin
SRI AWFA
3 Dokumen Murid & Ibubapa dan Yuran Pendaftaran
 • Hantar dokumen yang diperlukan (IC ibubapa, IC/surat beranak murid dan sijil berhenti sekolah)
 • Hantar terus ke pejabat atau e-mail ke sriawfa@gmail.com
 • Menjelaskan yuran pendaftaran
Ibubapa / Penjaga
4 Surat Tawaran
 • Unit pendaftaran akan menyemak borang pendaftaran dan dokumen
 • Pihak sekolah akan mengeluarkan surat tawaran
Admin
SRI AWFA
5 Pertemuan Ibubapa

& Guru

 • Ibubapa / Penjaga diminta untuk hadir ke sekolah dan bertemu guru serta menandatangani surat penerimaan tawaran (akujanji)
Ibubapa / Penjaga
6 Bayaran Yuran
Kemasukan
 • Ibubapa / penjaga membuat penjelasan yuran kemasukan mengikut struktur yuran 2018
 • Yuran hendahlak dijelaskan selewat-lewatnya 31hb Disember 2017
Ibubapa / Penjaga
7 Ujian Diagnostik
 • Murid baru wajib menjalani ujian diagnostik yang dijalankan di sekolah pada hari yang akan ditetapkan
 • Ibubapa / penjaga perlu membayar RM10 untuk ujian diagnostik ini
8 Pembelian Uniform
& Buku
 • Ibubapa / penjaga perlu membuat pembelian uniform rasmi, pakaian sukan, buku teks dan buku tulis hendaklah terus di Koperasi sekolah
Ibubapa / Penjaga

 

PERHATIAN
i. Sebarang maklumat murid dan ibubapa / penjaga termasuk dokumen yang diberikan hendaklah benar. Seandainya didapati ada unsur penipuan, pihak sekolah berhak untuk membuat siasatan dan mengambil tindakan yang sewajarnya
ii. Ibubapa / Penjaga yang telah menerima surat tawaran, wajib hadir ke sekolah dan bertemu guru serta menandatangani surat penerimaan tawaran (akujanji). Seandainya tiada maklumbalas, tawaran itu dianggap terbatal
iii. Bayaran yuran kemasukan hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum sesi 2018 bermula. Kegagalan ibubapa / penjaga menjelaskan yuran ini, pihak sekolah berhak untuk menangguhkan pembelajaran murid atau membatalkan pendaftaran murid
iv. Ujian diagnostik adalah wajib dilalui oleh murid baru. Ianya bertujuan untuk membuat saringan dan mengenalpasti tahap murid, seterusnya memudahkan pihak pengurusan kurikulum untuk membuat program pemulihan dan penyediaan bahan bantu mengajar yang sesuai
v. Pembelian uniform rasmi, pakaian sukan, buku teks dan buku tulis hendahklah terus di Koperasi sekolah dan pembayaran secara tunai sahaja