Misi

  • Untuk menyediakan platform pendidikan yang seimbang dan holistik.
  • Untuk menyediakan platform kepada ibubapa dan masyarakat setempat untuk menyumbang ke arah sistem pendidikan yang sesuai.

Visi

Untuk menjadi peneraju sistem pendidikan Islam yang berkualiti.